Post post (sortert på emne)

Corona-analyse med python

tl;dr

covid er en python-pakke som henter informasjon om coronaviruset fra databasene til Johns Hopkins universitet og worldometers.info

https://ahmednafies.github.io/covid/

For å komme i gang kan du gå rett på

https://pypi.org/project/covid/

Her kommer (kanskje) writeup av våre analyser

Import av data

Visualisering

Analyse

Oppsummering